web-july-06.jpg

HAKUBI C     Tablet

ขนาดบรรจุ : 60    เม็ด    ราคา 830 บาท 

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร

ส่วนประกอบสำคัญ

ใน 2 เม็ด ประกอบด้วย

แอล-ซีสเตอีน                                       .......... 240 มิลลิกรัม

วิตามินซี (กรดแอสคอร์บิก) .......... 60 มิลลิกรัม

แคลเซียม แพนโทธิเนต                    ..........  6 มิลลิกรัม

วิตามินบี 6                                                      ..........  2 มิลลิกรัม

(ในรูปแบบไพริดอกซีน ไฮโดรคลอไรด์)

ขนาดรับประทาน : รับประทานครั้งละ 2 เม็ด วันละ 1 ครั้ง